Spevácky zbor SURSUM CORDA

Noty

Úvod

        Spevácky zbor SURSUM CORDA pôsobí ako chrámový zbor v Rosine pri Žiline. Názov pochádza z latinčiny a znamená “pozdvihnime srdcia”, čo vyjadruje jeho podstatu a náplň. Doprevádzame liturgické obrady sväté omše, spestrujeme kultúrne a festivalové podujatia, realizujeme samostatné koncerty na Slovensku i v Čechách.
Z vystúpenia na súťaži
        Počas viac ako 20 ročnej existencie zboru sa v ňom vystriedalo mnoho členov či už rôzneho veku, alebo rôznych záujmov, no tri veci vždy všetkých spájali, spájajú a vytvárajú pevné priateľstvá - sú to láska k zborovému spevu, snaha o uchovanie kultúrneho dedičstva predchádzajúcich generácií a samozrejme - humor, ktorý zažívame nielen na skúškach a koncertoch, ale aj na víkendových sústredeniach, letných guláškach a mnohých ďalších akciách.
        V súčasnosti zbor pozostáva z 28 členov prevažne dôchodkového veku, no ako seniori sa rozhodne necítime, hoci spolu máme neuveriteľných viac ako 1700 rokov. V repertoári máme viac ako 200 skladieb cirkevného i svetského charakteru od renesancie po súčasnosť, za čo vďačíme dvom dirigentom - pánovi Ladislavovi Ďuroškovi, ktorý viedol zbor od jeho vzniku do roku 2009 a Mgr. art. Tomášovi Vrškovému, ktorý prevzal zbor po svojom predchodcovi a vedie ho dodnes.
        V roku 2016 sme sa v rámci festivalu Svátky písní v Olomouci zúčasnili medzinárodnej zborovej súťaže MUNDICANTANT, kde sme získali diplom so striebornou medailou. A na 1. ročníku Medzinárodnej súťaže zborového umenia VoceMagna 2017 v Žiline sme získali čestné uznanie.
      · Kde nás môžete najbližšie počuť?
Medaila z Olomouca
      O aktuálnych našich vystupeniach sa bližšie dozviete v oznamoch.
     
      · Chcete spievať v našom zbore?
      Nie sme uzatvorené spoločenstvo, radi privítame každého, kto rád spieva a má vzťah k zborovému spevu. Stretávame sa v kultúrnom dome v Rosine zvyčajne v pondelok o 17,45 hod – dátum aktuálnej skúšky je uvedený na bočnom stĺpci v sekcii Oznam pre členov, prípadne si dohodnite stretnutie s vedúcim zboru alebo dirigentom ( viď Menu - Kontakty ). Tešíme sa na Vás.

      · Chcete nás podporiť?
        - naše číslo účtu: SK1383300000002800469690     vo Fio banke
        - 2% dane z príjmu ( bližšie informácie v Menu v sekcii 2 percentá )

        S vďakou prijmeme všetky vaše príspevky.