Spevácky zbor SURSUM CORDA

Noty

Z XIII. ročníka Horhronských slávnosti zborového spevu (28.9.2017 - 1.10.2017) v Brezne.

Prijatie u primátora mesta.

Z vystúpenia v kostole dňa 29.9.2017.

Z vystúpenia v kultúrnom dome dňa 30.9.2017.