Spevácky zbor SURSUM CORDA

Noty

Podporte nás

      Vážení priatelia zborového spevu, Spevácky zbor SURSUM CORDA sa počas svojej vyše 20-ročnej existencie zaradil v žilinskom regióne medzi vokálne telesá, ktoré svojou činnosťou zachovávajú nehmotné kultúrne dedičstvo našich predkov. V tomto duchu organizujeme samostatné koncerty a zúčastňujeme sa festivalov a kultúrnych podujatí nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
      Vzhľadom k tomu, že chceme vo svojich aktivitách pokračovať aj naďalej, svojím príspevkom nám môžete pomôcť pri realizácii nových vystúpení súvisiacich s udržiavaním tradícií slovenského zborového spevu a umožniť nám šíriť našu kultúru doma i v širokom okolí.

      Ako postupovať pri poukázaní 2% z daní z príjmu

      Potrebné tlačivá k poukázaniu 2% z daní z príjmu:

      Vyhlásenie pre fyzické osoby o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
      Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

      Kontaktné údaje:

Obchodné meno: Spevácky zbor SURSUM CORDA  
Sídlo:   Rosina 244  
Právna forma: Občianské združenie  
IČO: 42347939  
     
Číslo účtu: SK1383300000002800469690  
  účet vo Fio banke  

Ú P R I M N E   Ď A K U J E M E!