Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

O nás

DIRIGENT

Mgr. art. Tomáš Vrškový je pedagóg, dirigent a skladateľ. Je absolventom žilinského konzervatória v odbore cirkevná hudba a dirigovanie. Taktiež úspešne ukončil štúdium zborového dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede doc. Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Žiline a Základnej umeleckej škole Jozefa Potočára v Čadci.

V skladateľskej súťaži Adama Plintoviča získal dvakrát 1. miesto a jedenkrát 3. miesto, pričom ocenené skladby odzneli počas Staromestských slávností v Žiline a na verejných koncertoch Konzervatória v Žiline. V marci 2019 úspešne premiéroval skladbu s názvom - Pôstna suita, pre miešaný zbor, tenorové sólo a sláčikový orchester (sólo: J. Gráf, Spevácky zbor Sursum corda, Kysucký komorný orchester mesta Čadca, dir. T. Vrškový) a v máji 2019 získal 3.miesto na súťaži slovenských skladateľov organizovanou Fakultou muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici za skladbu - V lese pre detský zbor, klavír a bicie nástroje. Skladba zaznela na koncertoch zborovej tvorby, ktoré boli nahrávané Slovenským rozhlasom. Skladba bola aj niekoľkokrát uvedená vo vysielaní o zborovom speve v Rádiu Devín. V súčasnej dobe sa venuje komponovaniu zborových diel, vokálno-inštrumentálnej tvorbe sakrálneho charakteru a úprave ľudových piesní pre všetky typy speváckych zborov. Jeho skladby uvádzajú špičkové zborové telesá – Spevácky zbor slovenských učiteľov, Žilinský miešaný zbor, Spevácky zbor Sursum corda, Cambiar La Música, Ars Vocalis a ďalší.

tomas vrskovy

Je tiež víťazom medzinárodnej dirigentskej súťaže pre študentov zborového dirigovania organizovanou Fakultou muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou.

Okrem Speváckeho zboru Sursum corda je dirigentom Dievčenského speváckeho zboru Konzervatória v Žiline, Chlapčenského speváckeho zboru „Naši chlapci“, Miešaného speváckeho zboru Kysuca a vicedirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Tiež sa angažuje ako člen, spevák a korepetítor v Žilinskom miešanom zbore.

Tomáš Vrškový spolupracuje s viacerými súčasnými skladateľmi (P. Krška, Z. Kovalčíková, V. Kubička, P. Špilák, A. Kureková) pri uvádzaní a premiérovaní ich diel.

ZBOR

Spevácky zbor Sursum corda vznikol ako amatérsky chrámový zbor v Rosine v roku 1994 z iniciatívy vtedajšieho rosinského organistu p. Ladislava Ďurošku, pod vedením ktorého sme pôsobili 15 rokov. Od roku 2009 prevzal vedenie zboru Mgr. art. Tomáš Vrškový. Pod jeho taktovkou doprevádzame sväté omše, cirkevné sviatky a púte. Publiku sme sa predstavili na rôznych kutúrnych a festivalových podujatiach a samostatných koncertoch nielen an Slovensku, ale aj v zahraničí (Česká republika, Poľsko). Medzi naše významné ocenenia patrí získanie strieborného pásma na medzinárodnom festivale Svátky písní Olomouc 2016. Cieľom našej činnosti je šírenie zborového umenia a uchovávanie kultúrneho bohatstva a dedičstva predchádzajúcich generácií.

Členovia zboru

Soprán

Kotrbancová Stanislava

Kotrbancová Helena

Bičanovská Mária

Hrubošová Janka

Kadašová Anna

Kováčová Elena

Liščaková Anna

Poláčková Helena

Alt

Šeroňová Lenka

Bičanovská Bernardína

Ďurošková Vlasta

Ďurišová Anna

Hanuliková Katarína

Hodásová Mária

Kovačiková Elena

Valicová Želmíra

Tenor

Kováč Anton

Ďuroška Peter

Knapec Pavol

Miček Peter

Bas

Sokolík Ján

Majtán Štefan