Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Podporte nás

Vážení priatelia zborového spevu, Spevácky zbor SURSUM CORDA sa počas svojej vyše 20-ročnej existencie zaradil v žilinskom regióne medzi vokálne telesá, ktoré svojou činnosťou zachovávajú nehmotné kultúrne dedičstvo našich predkov. V tomto duchu organizujeme samostatné koncerty a zúčastňujeme sa festivalov a kultúrnych podujatí nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Vzhľadom k tomu, že chceme vo svojich aktivitách pokračovať aj naďalej, svojím príspevkom nám môžete pomôcť pri realizácii nových vystúpení súvisiacich s udržiavaním tradícií slovenského zborového spevu a umožniť nám šíriť našu kultúru doma i v širokom okolí.

Ú P R I M N E    Ď A K U J E M E!

Potrebné tlačivá k poukázaniu 2% z daní z príjmu:
Vyhlásenie pre fyzické osoby o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Kontaktné údaje:

Obchodné meno: Spevácky zbor SURSUM CORDA
Sídlo: Rosina 244
Právna forma: Občianské združenie
IČO: 42347939
Číslo účtu: SK1383300000002800469690
účet vo Fio banke

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2018
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Podporili nás