Spevácky zbor SURSUM CORDA

Noty

Naši partneri:

                                                                                                                                                                                                                 
Obec Rosina
obec Rosina
        Ďakujeme obci Rosina za to, že nás podporuje v našej činnosti, pri výstúpeniach doma aj v širokom okolí. Vďaka podore z obce sme sa mohli v roku 2016 zúčastniť medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Olomouci, kde sme získali striebornú medailu.
Žilinský samosprávny kraj
VUC Žilina
        Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju za podporu v roku 2014 pri koncertoch pri príležitosti 20 výročia nášho zboru. A tiež v 2016 vďaka aj ich podpore sme sa mohli zúčastniť na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Olomouci.
Farský úrad Rosina

        Na tomto mieste chceme poďakovať aj Farskému úradu v Rosina, ktorý nás všemože podporuje v našej činnosti, pri výstúpeniach doma aj v okolí.